Latest News Sinhala

DIMO විසින් ශ්රී ලංකේය පෞරාණිකත්වය, නූතන සමාජයට ප්රදර්ශනය කරමින් 2022 දින දර්ශනය එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන DIMO, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ඓතිහාසික සහ වැදගත් ජයග්‍රහණ කිහිපයක් නිරූපණය කරන 2022 ආයතනික දින දර්ශනය හඳුන්වා දෙන ලදී. DIMO 2022 ආයතනික දින දර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි කීර්තිමත් අවස්ථා කිහිපයක රූපමය ප්‍රතිනිර්මාණයක් වන අතරම ශ්‍රී ලංකාවේ ජවසම්පන්න අතීතය ද මෙමගින් පිලිබිඹු වේ. සිහින හා අභිලාෂයන් බලගැන්වීමෙහිලා, DIMO […]

Latest News English

HUTCH introduces revolutionary 1000 mins to ANY NETWORK calling Package for just Rs. 345 a month!

HUTCH, Sri Lanka’s rapidly growing choice for mobile communications services in another customer-first initiative has introduced the voice package ‘Hari Katha’ to fulfill all the needs of mobile subscribers in Sri Lanka.   The just launched package offers a whopping 1,000 minutes to call ANY NETWORK breaking industry norms of offering value packages only for calling […]

Latest News Tamil

புராதன இலங்கையை நவீன சமுதாயத்திற்குக் காண்பிக்கும் 2022 நாட்காட்டியை வெளியிட்டுள்ள DIMO

இலங்கையின் முன்னணியில் உள்ள பல்வகைப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான DIMO, இலங்கையின் ஒரு சில வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைச் சித்தரிக்கும் 2022 நிறுவன நாட்காட்டியை வெளியிட்டுள்ளது. நாட்டின் சிறப்பான மற்றும் துடிப்பான கடந்த காலத்தை நினைவுகூரும் அதே வேளையில், நாடு தொடர்பில் பெருமைப்படுவதற்கான நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள DIMO 2022 நிறுவன நாட்காட்டியானது, இலங்கையின் புராதன தருணங்களின் காட்சிகள் சிலவற்றை மீள்வடிவமைப்பு செய்து கொண்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கனவுகள் மற்றும் அபிலாஷைகளைத் தூண்டுதல் […]

Latest News Tamil

பின்னடைவான டிசம்பர் பருவத்திலும் கூட சீரான விநியோகத்தை உறுதி செய்யும் பெல்வத்தை

இலங்கையின் மிகப் பெரும் பால் உற்பத்தி நிறுவனமான Pelwatte Dairy Industries Limited (PDIL), இலங்கையின் பால் துறையில் ஏற்படும் வருடாந்த ‘டிசம்பர் – ஏப்ரல் பின்னடைவான பருவத்தில்’ அதன் உற்பத்திகளையோ வெளியீடுகளையோ குறைக்கவில்லை என்பதுடன், அதனை திறன்பட வழிநடத்தி வருகின்றது. Pelwatte Dairy Industries Limited நிறுவனத்தின் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் சுசந்த மல்வத்த இது தொடர்பில் தெரிவிக்கையில், “PDIL உற்பத்தி இடைநிறுத்தப்படுவதாக அல்லது பெல்வத்த தயாரிப்புகளில் திடீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகும் […]

Latest News English

Composition of the Official Reserve Position Clarified by CBSL

The international reserve management of a central bank is the dynamic and technical process that is normally designed to make sure that a country’s foreign assets are readily available and controlled to attain a defined variety of objectives. Accordingly, the acquisition of appropriate reserve management policies relating to the asset composition, currency mix, liquidity needs, […]

Latest News English

HUTCH PARTNERS WITH EDOTCO ON OPEN-RAN TO DELIVER SUPERIOR AND AFFORDABLE BROADBAND SERVICES

Hutchison Telecommunications Lanka (Private) Limited (“Hutch”) and its infrastructure partner edotco Services Lanka (Private) Limited (edotco) have launched an Open-RAN trial in order to further reduce the ‘cost of GB data’, and thereby passing the cost benefit to its customers. The trial Open-RAN site was deployed at Polatthapitya in the Kurunegala District. Traditional mobile radio networks were […]

Latest News English

MSI Launches MSIology: MSI Gameverse Virtual Event to Unveil 12th Gen Intel® H series Laptops

MSI, a world-leading gaming and business computing brand, has launched a virtual event, MSIology: Gameverse, announcing their latest gaming and content creation laptops. Features include the latest 12 gen Intel® H series processors, up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU, and MSI-exclusive thermal solutions, which boosts performance to the whole new level. MSI […]

Latest News Sinhala

පැල්වත්ත කිරි නිෂ්පාද්න සමාගම 2021 වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ දී සිය කාර්ය මණ්ඩලය අගය යි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානත ම කිරි නිෂ්පාදන සමාගමක් වන පැල්වත්ත කිරි නිෂ්පාදන සමාගම 2020/21 වසර සඳහා සිය කාර්ය මණ්ඩලයේ විශිෂ්ටත්වය ඇගයීම වෙනුවෙන් පැවැත් වූ ‘PDIL සම්මාන උළෙල 2021’ අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. පැල්වත්ත කිරි සමාගමේ සියලු ම සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගි වූ මෙම සම්මාන රාත්‍රියේ දී අදාළ වසර තුළ සමාගමේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කැප වූ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික […]

Latest News Tamil

SOLEX பெருநிறுவன பொறுப்புத் திட்டம் மூலம் கதிர்காமம், கோத்தமீகமவுக்கு குடிநீர்

நீர்ப் பம்பித் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சக்தியான Solex, மீண்டும் ஒரு பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்புத் (CSR) திட்டத்துடன் கதிர்காமத்தின் கோத்தமீகம எனும் கஷ்டப் பிரதேச கிராமத்திற்கு சென்றது. இத்திட்டமானது, சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட நிறுவனம் எனும் வகையில் அது அடைந்துள்ள மற்றொரு மைல்கல் என்பதுடன், மிகவும் அத்தியாவசியமான விடயமான சுத்தமான குடிநீரை வழங்கியதன் மூலம் கஷ்டப் பிரதேச மக்களுக்கு அது உதவியளித்துள்ளது. கதிர்காமம் நகரத்திலிருந்து 7 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ள ஒரு கஷ்டப் பிரதேச […]