Latest News Sinhala

වෘත්තීය සංවර්ධන හා තාක්ෂණික සවිබල ගැන්වීමේ පෙරගමන්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් හා රබර් ආයතනයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම සාර්ථකව අවසන් වේ

මෙරට ප්ලාස්ටික් හා රබර් කර්මාන්තයේ සංවර්ධන වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කැපවන ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් හා රබර් ආයතනයේ (PRISL) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පසුගියදා රාජගිරියේ පිහිටි එහි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. පශ්චාත් කොවිඩ් අවදියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනර්ජිවනය සහ තවත් බොහෝ අභියෝගයන් රැසකට එරෙහිව පියවර ගනිමින් ප්ලාස්ටික් හා රබර් ක්ෂේත්‍රයේ තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය හැකියාවන් මෙන්ම දක්ෂතාවයන් සංවර්ධනය […]

Latest News English

Orel Corporation Partners Prime Residencies for Their Iconic Project, The Palace Gampaha

Orel Corporation, the leading electrical manufacturer in Sri Lanka, proudly announces a strategic partnership with Prime Residencies, a leading real estate company in the country, for their upcoming iconic project, The Palace Gampaha. The partnership was officially signed recently which designates Orel Corporation as the primary contributor responsible for external electrical systems in this innovative […]

Latest News English

Donation of a Buddha Statue from Sri Lanka to Portugal, 500 years after the arrival of Portuguese to Ceylon.

In a historic and symbolic gesture, Mr. Rasika & Gayathrie Withanage, distinguished Sri Lankan residents living in Portugal, had requested a Buddha statue from the venerable Weduruwe Sri Upali Thero, Anunayake of the Asgiriya Temple attached to the Sri Dalada Maligawa. Ven Upali Thero accepted the request and handed over the Buddha statue on 1st […]

Latest News English

DIMO Care Camp Helps Farmers Prepare for MAHA Season

DIMO Agribusinesses concluded the “DIMO Care Camp,” a complimentary tractor service camp strategically organized in agricultural regions across the island. The camp, which was aimed at assisting farmers in their season preparations, garnered significant participation from a large number of tractor owners, marking its success. DIMO Agribusinesses, the agricultural arm of DIMO, delivers top-notch agriculture […]

Latest News English

HUTCH Wins at SLIM DIGIS 2.3

HUTCH, Sri Lanka’s leading telecommunications operator, continues to shine in the digital realm, earning accolades at SLIM Digis 2.3. The company proudly received a Bronze Award for Creator/Influencer Digital Marketing, highlighting its innovative approach in the digital landscape. Additionally, HUTCH secured a Merit Award for Best Performance Marketing, showcasing its excellence in driving impactful campaigns. […]

Latest News Sinhala

Huawei Promotes Innovative 5G Solutions for Industry 4.0 Infrastructure to Help Digitalize Industrial Manufacturing

The 5G Smart Factory Forum was held today at the Huawei European Supply Center (HESC) in Budapest. At the forum, Huawei stated that 5G-powered innovative solutions, including self-driving vehicles, AI-driven quality control, and AR-assisted remote maintenance, will serve as the typical applications and basic capabilities of future smart factories. To drive broad adoption of 5G […]

Latest News Sinhala

ස්වර්ණාභරණ කලාවේ නව පෙරළියක් සනිටුහන් කරමින් රාජා ජුවලර්ස් සිව්වැනි ප්‍රදර්ශනාගාරය කිරිබත්ගොඩ දී විවෘත වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණාභරණ කලාවේ ප්‍රමුඛයා වන රාජා ජුවලර්ස් විසින් ආභරණ ක්ෂේත්‍රයේ නව පෙරළියක් සනිටුහන් කරමින් විවිධත්වයෙන් යුතු ආකර්ෂණීය ස්වර්ණාභරණ එකතුවක අත්දැකීම පාරිභෝගිකයා වෙත ලබාදෙමින් සිය අභිමානවත් සිව්වැනි ප්‍රදර්ශනාගාරය කිරිබත්ගොඩදී විවෘත කරන ලදී. 1928 සිට වසර 95ක කිර්තීමත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන රාජා ජුවලර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මානනීය ස්වර්ණාභරණ සන්නාමයක් ලෙස සැළකිය හැකිය. විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත කරන […]

Latest News English

Raja Jewellers Opens Their Fourth Showroom Redefining Elegance at Kiribathgoda

Raja Jewellers, the undisputed monarch of the gold world since 1928, is delighted to announce the triumphant opening of its fourth showroom in Kiribathgoda, showcasing a wide range of internationally inspired unique designs, all available at competitive prices, establishing it as the preferred destination for those with a penchant for elegance and sophistication. This momentous […]

Latest News English

Baby Cheramy and Sri Lanka College of PaediatriciansJoin Forces to Prevent Child Injuries and Launch Home Accidents Prevention Guide Booklet

Forging ahead in its mission to make the world a safer place for children, Baby Cheramy is partnering with the Sri Lanka College of Paediatricians to educate parents on prevention of home accidents, a major cause of child injuries in Sri Lanka. A Memorandum of Understanding (MoU) was inked on 7th November 2023, to cement this […]

Latest News English

EC Triumphs with Gold at NBQSA 2023 for Revolutionary Digital Government Solution

Elysian Crest (EC), a pioneer in innovative technological solutions, is proud to announce a momentous achievement at the National Best Quality ICT Awards (NBQSA) 2023. The prestigious Gold Award was presented to EC in the “Citizen Services and Digital Government in Public Sector and Government Category” for their groundbreaking product – the Electronic Certificate of […]